fotografia artystyczna / budowa aparatu / migawka


Migawka


Migawka - jest częścią aparatu, która zamontowana przed matrycą (filmem) światłoczułą, zasłania ją przed światłem wpadającym przez obiektyw. W momencie robienia zdjęcia migawka odsłania matrycę na określony czas i wówczas obraz rzucany przez obiektyw jest rejestrowany przez elementy światłoczułe.
Migawka wyznacza czas naświetlania elementu światłoczułego (filmu). Zarówno aparaty analogowe jak i cyfrowe muszą mieć migawkę. W obydwu typach aparatów pełni ona tę samą rolę, jednak szczegóły rozwiązań technicznych mogą być zupełnie różne.

Typowe dla amatorskich aparatów cyfrowych czasy otwarcia migawki to od dziesięciotysięcznych części sekundy do kilkunastu sekund. W tańszych aparatach czas otwarcia migawki jest ustawiany automatycznie i fotograf ma ograniczony wpływ na jego wybór - jedynie poprzez ustawienie trybu zdjęć. Wybranie trybu "zdjęcia sportowe" będzie równoznaczne z ustawieniem możliwie najkrótszego, dla danego oświetlenia, czasu otwarcia. Natomiast wybranie trybu "krajobraz" - czas możliwie najdłuższy a za to zmniejszy otwór przesłony.
Polityka Prywatnosci |
Migawka