fotografia artystyczna / leksykon fotografów


Leksykon fotografów XIX i XX wiekuPrzeglądając książki o fotografii autorstwa zachodnich pisarzy, zauważyć można, iż o Polakach niewiele jest w nich mowy. Niestety winna jest nasza historia. Początki fotografii przypadają na wiek XIX, a więc czas kiedy Polska, rozdarta przez zaborców, na mapie świata nie istniała.

Wielu polaków, którzy byli fotografami i których dzieła znane były na arenie międzynarodowej, nie mogło reprezentować Polski, a jedynie zaborcę. Z tego powodu wielu naszych rodaków w ogóle nie brało udziału w konkursach światowych.

Artyści czuli się również patriotami, brali więc udział w powstaniach. Niektórzy ginęli na polu walki, inni zostali zesłani na Sybir. Wielu w ten sposób utraciło swoje zakłady fotograficzne i swój dorobek. Inni z kolei, bardzo znani i słynni w swoich czasach, zostali zupełnie zapomniani, bo podczas kolejnych wojen światowych przepadł cały ich dorobek artystyczny.
Polityka Prywatnosci |
Leksykon fotografów