fotografia artystyczna / historia fotografii


HISTORIA FOTOGRAFII

 
 • Fotografia rozwinęła się w XIX wieku. Głównym sprzętem, który umożliwiał robienie zdjęć była camera obscura. Malarze korzystali z niej już w XVI wieku.

 • Ważnym krokiem dla rozwoju fotografii były obserwacje naukowców: Georg Fabricius (1556) odnotował, iż chlorek srebra zaczernia się pod wpływem promieni słonecznych. Światłoczułość azotanu srebra odkrył Johann Schultze (1724).

 • Przełomem było dokonanie Johanna Heindricha Schulza, który w 1727 roku odtworzył obraz na światłoczułej substancji, wykonanej z chlorku srebra na podkładzie z białej kredy. Przygotowana kreda pozwoli nałożyć emulsje równomiernie na materiał. Naukowiec naświetlił barwne szablony. Promienie słoneczna doprowadziły do reakcji. Był to pierwsze odwzorowywany obraz.

 • Joseph-Nicéphore Niepce w 1827 wykonał fotografię na wypolerowanej płycie metalowej. Francuz użył innej substancji, skorzystał z ropopochodnego - asfaltu syryjskiego.

 • Jako roku wynalezienie fotografii przyjmuje się 1839 r. Wówczas Louis Jacques Daguerre wykonał fotografię na cienkiej warstwie jodku srebra. Zdjęcie powstało dzięki działaniu pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem. Sposób ten określa się jako dagerotypię.

 • William Henry Fox Talbot znalazł inny sposób na wykonanie w fotografie. Uczony naświetlał w ciemni pokrytą jodkiem srebra kartkę papieru, wtedy otrzymywał jeden egzemplarz. Gdy papier był powleczony chlorkiem srebra, uzyskiwał wiele odbitek.

 • Ważną datą w historii fotografii jest 19 sierpnia 1839 rok. Wówczas Dominique Arago przedstawił we Francuskiej Akademii Nauk sprawozdanie o wynalazku dagerotypii.

 • Rozwój fotografii przepada na polowe XIX wieku. Płytki srebrne lub arkusze papieru wymieniono na szklane płytki pokryte światłoczułą substancją. Płytki te preparowano tuż przed wykonaniem zdjęcia, co wymagało przenośnej ciemni fotograficznej, w której można było dokonać tego zabiegu.

 • Za wynalazce barwnego zdjęcia uznaje się Jamesa Clerka Maxwella (1861).

 • Możliwość robienia kolorowych zdjęć dali Bracia Lumière, wprowadzając do sprzedaży płyty Autochrome (1907). Wykonywano je na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.

 • Współczesny film fotograficzny, Kodachrome, trafił na runek w1935 roku.

 • Firma Polaroid od 1963 roku sprzedaje film, które pozwala natychmiast robić kolorowe zdjęcia.Polityka Prywatnosci |
Historia fotografii