fotografia artystyczna / aparat średnioobrazkowy

Aparat średnioobrazkowy


Aparaty średnioformatowe to aparaty, w których używane jako materiał światłoczuły są filmy 60 mm. Formaty klatek w aparatach średnioformatowych to najczęściej: 4,5x6 cm, 6x6 cm, 6x7 cm, 6x8 cm, 6x9 cm. Nazwa aparatu wiąże się z rozmiarem klatek błony fotograficznej.
Aparaty średnioformatowe mogą być w wydaniu zarówno analogowym, jak i cyfrowym.

Frimy produkujące aparaty średnioformatowe to m.in.:
- Mamiya
- Holga
- Bronica

Polityka Prywatnosci |
Aparat średnioobrazkowy