fotografia artystyczna / leksykon fotografów / wiek xix

Wiek XIXKarol Beyer - 1818-1877 

Słynny fotograf warszawski, o którym można śmiało powiedzieć, że to on stworzył warszawską fotografię. Z jego zakładu wyszli kolejni wielcy polscy fotografowie. Zaczynał od samych początków fotografii, od dagerotypii. Był wielkim patriotą, brał czynny udział w działaniach niepodległościowych. Zapłacił za to dwuletnią zsyłką na Sybir i zupełną ruiną swojego zakładu fotograficznego.


Aleksander Branicki - 1821-1877


Jeden z pierwszych polskich fotoamatorów - robił zdjęcia, choć nie był zawodowym fotografem. Niestety, cała jego spuścizna przepadła w zamęcie I wojny światowejJózef Czechowicz
- 1810-1887

Prowadził zakład fotograficzny w Wilnie
Józef Giwartowski - XIX w.


Właściciel pierwszego warszawskiego zakładu dagerotypowego, przekształconego następnie w zakład fotograficzny


Aleksander Ken - XIX w.

Emigrował po powastaniu listopadowym. Miał zakład fotograficzny w Warszawie, później w Paryżu. Napisał książkę o fotografii. Za swój wkład w fotografię został odznaczony orderem przez króla Włoch.


Władysław Korsun - 1818 -?Otworzyłl pierwszy zakład dagerotypowy, a później fotograficzny w Wilnie. Zesłany na Sybir w 1863r.


Tyburcjusz Chodźko -  XIXw.

Pochodził z Wilna, ale zakład fotograficzny prowadził najpierw w Płocku, później w Piotrkowie.


Wiktor Kurnatowski - 1800-1846

Jeden z pierwszych, a na pewno pierwszy dobry dagerotypista w Poznaniu. Wydał pierwszy podręcznik dagerotypii na ziemiach polskich. Był żarliwym patriotą, za co zapłacił cenę najwyższą (jak wielu polskich fotografów tamtych czasów) - zginął w więzieniu pruskiego zaborcy.


Jan Lewicki - 1795-1871

Niezwykła postać. Uczył się w Krakowie i Warszawie, po powstaniu listopadowym emigrował do Paryża, gdzie poznał tajniki fotografii. Następnie założył szkołę fotograficzną w... Lizbonie, stając się jednym z twórców fotografii w Portugalii. Po kilku latach wrócił do kraju, gdzie współpracował przy wydawaniu pierwszych czasopism o fotografii oraz współprowadził zakład fotograficzny.Adam Prażmowski
- 1821-1885

Może nie zasłużył się szczególnie jako fotograf, ale za to miał wielki wkład w fotografię projektując szereg bardzo dobrych (jak na tamte czasy) obiektywów fotograficznych. Pracował w swoim zakładzie optycznym w Paryżu, dokąd musiał uciekać po powstaniu styczniowym.


Walery Rzewuski - 1837-1888

Chyba najwybitniejsza postać ze świata krakowskiej fotografii XIXw. Nie tylko wybitny fotograf, ale także wielki obywatel Krakowa, na którego rzecz energicznie działał oraz gorący patriota, aktywnie wspierający powstanie styczniowe.


Maksymilian Strasz - 1804-?

Pierwszy propagator fotografii na ziemiach polskich. To on pierwszy dał dokładny i zgodny z prawdą opis procesu dagerotypii. Napisał dwa podręczniki fotografii.

Polityka Prywatnosci |
Wiek XIX